Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2012

mlodazielarka
0548 e0f9 390
Reposted frommariola mariola viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
3605 7a64 390
Reposted fromschoenpinkbaer schoenpinkbaer viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
3050 9147 390
mlodazielarka
9719 3901
awesome wedding picture
Reposted fromgotohell gotohell viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
6752 43b5 390
Reposted frommariet mariet viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
6453 cf2e 390
Reposted frompiccoladonna piccoladonna viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
mlodazielarka
mlodazielarka
Nic nie mówił, a ty czułaś się paskudnie; to był jeden z tych dni, w których wszystko się wytracało, nie można było utrzymać w ręku ani żadnych naczyń - herbata, którą mu niosłaś, poleciała na podłogę.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromzabka zabka viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
sunflower
Reposted fromginkgo ginkgo viaPatiszon Patiszon
mlodazielarka
7513 7240 390
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
0640 1841 390
Reposted fromelinela elinela viapokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
3343 6bc7 390
Reposted frombigevilgrin00 bigevilgrin00 viapokrzywcia pokrzywcia
5592 62a2 390
Reposted fromerial erial viapokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
1970 76d6
Reposted frompokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
To zabawne jak unikamy szczęścia.
— z listów do Kurta
mlodazielarka
7270 f648 390
Reposted frommorela morela viapokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
Nocą myśli mają nieprzyjemny zwyczaj zrywania się ze smyczy...
— Stephen King, "Worek kości"
Reposted fromfinch finch viapokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
1077 3b57 390
Reposted fromklodia klodia viapokrzywcia pokrzywcia
mlodazielarka
4811 d862 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl