Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2012

mlodazielarka
w chorych rozmowach oczy patrzą gdzie indziej
— Pidżama Porno, Nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości

April 23 2012

mlodazielarka
1172 864f 390
Reposted frometerycznie eterycznie vialorem-ipsum lorem-ipsum
mlodazielarka
Powiedz mi, że się boisz, uwierzę, że jesteś.
— Wojaczek
Reposted fromdomitrz domitrz vialorem-ipsum lorem-ipsum
mlodazielarka
0844 12f2 390
mlodazielarka
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
mlodazielarka
0612 f016 390
Reposted frompajlot pajlot vialorem-ipsum lorem-ipsum
mlodazielarka
9652 4848 390
Reposted frombluecat bluecat vialorem-ipsum lorem-ipsum
mlodazielarka
Pani śmiech obraża wielki smutek świata.
— Edward Stachura, "Siekierezada"
Reposted fromdupiday dupiday vialorem-ipsum lorem-ipsum
mlodazielarka
Pokręciłem głową. Choć kręcenie głową naprawdę niczego nie rozwiązuje.
— tańcz, tańcz, tańcz HARUKI MURAKAMI
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
mlodazielarka
Poprzez cierpienie nie stajesz się
Tak bardzo piękny jakbyś chciał
Stajesz się zgorzkniały i szczęśliwy mniej

-
wola istnienia COMA
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
1893 9496 390
and the oscar goes to...
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
2377 ecd4 390
naprawdę lubię ten film
Reposted fromgamiks gamiks viaskylar skylar
mlodazielarka
0473 22ad 390
wracając nie chciałem by dobry bóg zabrał mnie za moje myśli.
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viaskylar skylar
mlodazielarka
mlodazielarka
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
Reposted fromskylar skylar
mlodazielarka
9618 4100 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl